Monday, April 26, 2010

Terpilih!

 Pemilihan Mereka Yang Berkeahlian.

 

Tugas perubahan yang sukar itu dituntut oleh Islam untuk melepaskan manusia dari kerendahan jahiliah, dan ianya memerlukan kepada para pemuda sebagai pihak yang berkeahlian dan mempunyai persediaan. Ini memerlukan adanya pemilihan yang baik.

Logik pemilihan ini bukanlah satu perkara baru atau yang diada-adakan. Ia suatu logik yang telah berlaku dalam sejarah bagi melaksanakan perubahan di mana penerimaan umat manusia, persiapan dan kebolehan berbeza dari segi kualiti dan kuantiti. Apa yang mampu dilakukan oleh seseorang itu mungkin tidak mampu dilakukan oleh yang lain, begitu pula sebaliknya. Memang benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw dalam menggambarkan perbezaan manusia dalam memberi dan menerima.

Sabdanya:

'Bandingan apa yang diutuskan oleh Allah kepada aku yang berupa petunjuk dan ilmu adalah bagaikan hujan yang banyak yang menimpa bumi. Bumi itu sebahagiannya baik, ia menerima hujan dan dengan itu menumbuhkan rumput (tumbuhan) yang banyak. Sebahagiannya tidak menumbuhkan tanaman tetapi ia menakung air lalu Allah jadikan manusia mendapat manfaat dengannya untuk minuman dan menyiram tanaman. Dan sebahagian yang lain tidak menakung air serta tidak menumbuhkan tumbuhan. Maka begitulah bandingan mereka yang faham agama Allah. Apabila di beri manfaat yang diutus oleh Allah maka dia belajar dan mengajar. Bandingannya ialah mereka yang tidak diangkat dan tidak menerima petunjuk Allah yang telah diutuskan itu.'

Pemilihan ini digunakan oleh Rasulullah apabila baginda memilih mereka yang mempunyai persediaan dan keupayaan untuk berdakwah sebelum dihantar untuk menyeru kaum qabilah Arab dan manusia umumnya. Prinsip pemilihan ini telahpun berlaku dalam tugas-tugas yang penting.

Pada hari peperangan Khaibar telah bersabda Rasulullah saw:

"Akan aku berikan bendera ini kepada lelaki yang Allah akan membuka Khaibar di
tangannya, dia kasih kepada Allah dan RasulNya dan dia pula dikasihi Allah dan
Rasul-Nya."

Esok paginya semua menemui Rasulullah dengan harapan bendera tersebut akan
diserah kepada masing-masing. Bersabda Rasulullah, "Di mana Ali bin Abu Talib?"
Maka dijawab, "Dia mengadu kesakitan mata." Bersabda Rasulullah, "Jemputkan dia
ke mari."

Ali datang menemui Rasuluilah. Maka Rasulullah pun meludahkan ke dua
mata Ali dan berdoa supaya sembuh, lalu ia segera sembuh seperti tidak pernah
mengalami kesakitan. Maka Rasulullah saw pun memberikan bendera itu kepadanya..."

Al-Quran telah menunjukkan kepada kita akan prinsip pemilihan dalam banyak ayat
dan tempat dalam membentangkan tentang para anbiya' dan mursalin.

0 Pandangan: